zondag 24 maart 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 24 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 24 maart 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Palmzondag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. M. Treuren uit Pijnacker
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, Loes Landlust
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Kinderopvang en Kindernevendienst in de bovenzalen van De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: ‘Zachtmoedig en u antwoord gevend!’
Muziek voor de dienst: Psalm 24 - Anthoni van Noordt (1619-1675). 

Aanvangslied: Psalm 118 : 1,8
Na Votum en Groet: Psalm 118 : 9
Kindermoment
Verootmoediging: Lied 558 : 1,2
Genadeverkondiging: Lied 558 : 5,6
Aanwijzing ten leven: Lied 558 : 9
Toelichting Liturgische Bloemschikking
Gebed
Schriftlezing: Genesis 49 : 10-12, Zacharias 9 : 9-10
Lied: Psalm 147 : 4
Schriftlezing: Mattheüs 21: 1-11
Voor preek: Lied 552
Na preek: Lied 435 : 1,2
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Na afkondiging overlijden: Psalm 90 vers 1.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 550
Muziek na de dienst: Praeludium in G, BWV 568 - Johann Sebastian Bach (1685-1750).

 

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen