zondag 17 maart 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 17 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 17 maart 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. K. Hage uit s-Gravenzande
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Peter Bins
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie Rwanda
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Kinderopvang, YouthHour en en Kindernevendienst in de bovenzalen van De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: ‘Ik ben de opstanding en het leven’
Tekst van de preek: Johannes 11:25 

Aanvangslied: Psalm 43:1,3
Votum en Groet
Lied: Psalm 43:4,5
Kindermoment
Aanwijzing ten leven: Romeinen 8:8-16
Zingen: Lied 686:1,3
Toelichting Liturgische Bloemschikking
Gebed
Schriftlezing: Johannes 11:1-7,17-27
Voor preek: Psalm 130:1,3
Na preek: Lied 575:1,6  
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 316:1,4

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen