zondag 6 juni 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 6 juni 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 6 juni 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie: Oeganda
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HEB LIEF, BLIJF BIJ DE RECHTE LEER
Preek over 2 Johannes: 9

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 25 : 2
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 25 : 4
Wetlezing
Lied: Psalm 25 : 6
Kindermoment
Film Sela: Laat ons samen één zijn
Gebed
Schriftlezing: 2 Johannes
Lied: Lied 968 : 1,3
Verkondiging
Lied: Lied 968 : 4,5
Afkondiging overlijden
Lied: Lied 23b : 3
Gebeden
Slotlied: Lied 418 : 1,3
Zegen

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen