zondag 6 juni 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 juni 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie: Oeganda
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HEB LIEF, BLIJF BIJ DE RECHTE LEER
Preek over 2 Johannes: 9

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 25 : 2
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 25 : 4
Wetlezing
Lied: Psalm 25 : 6
Kindermoment
Film Sela: Laat ons samen één zijn
Gebed
Schriftlezing: 2 Johannes
Lied: Lied 968 : 1,3
Verkondiging
Lied: Lied 968 : 4,5
Afkondiging overlijden
Lied: Lied 23b : 3
Gebeden
Slotlied: Lied 418 : 1,3
Zegen

terug