zondag 6 juni 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 juni 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie: Oeganda
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HEB LIEF, BLIJF BIJ DE RECHTE LEER
Preek over 2 Johannes: 9

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 25 : 2
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 25 : 4
Wetlezing
Lied: Psalm 25 : 6
Kindermoment
Film Sela: Laat ons samen één zijn
Gebed
Schriftlezing: 2 Johannes
Lied: Lied 968 : 1,3
Verkondiging
Lied: Lied 968 : 4,5
Afkondiging overlijden
Lied: Lied 23b : 3
Gebeden
Slotlied: Lied 418 : 1,3
Zegen

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 29 mrt 2023 om 10:00

Cursus Hebreeuws

wo 29 mrt 2023 om 16:30

Open Kerk

vr 31 mrt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 01 apr 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen