zo 10 januari 2021

Ochtenddienst (online)

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst  via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 10 januari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Schuldhulpmaatje
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Orgelspel
Welkom
Aansteken paaskaars en Stil moment
Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied: lied 216 : 1,2,3 
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 98 : 3 en 4
Gebod
Zingen: Psalm 17 : 3 en 7
Gebed om inzicht
Bijbellezingen: Jesaja 65: 17-19
Openbaring 21: 1-5
Zingen: Lied 766 : 1 en 3
Preek: ‘de nieuwe wereld’
Zingen: Lied 753 : 1,5,6
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Zingen: Lied 755 : 1 en 2
Zegen

terug