zondag 2 juni 2024

Ochtenddienst - mw. ds. J.C. Scholte de Jong uit Gouda

Datum: 
 zondag 2 juni 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 2 juni 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: mw. ds. J.C. Scholte de Jong uit Gouda
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Kidshour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2, 3
Na votum en groet: Lied 217: 1, 3, 4, 5
Zingen: Lied 274: 1
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 274: 2
Genadeverkondiging en leefregel
Zingen: Lied 274: 3
Gebed voor de Schriftlezing
Schriftlezing 1: Genesis 18: 20-33
Zingen: Psalm 33: 3, 7
Schriftlezing 2: Lucas 11: 1-13
Zingen: Lied 370
Na de verkondiging Lied 691
Afkondiging van overlijden
Zingen: Psalm 90: 1
Gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Psalm 73: 9

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen