zondag 12 mei 2024

Ochtenddienst - ds. F.J.M. van Veldhuizen uit Stolwijk

Datum: 
 zondag 12 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 12 mei 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Zondag na Hemelvaart
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. F.J.M. van Veldhuizen uit Stolwijk
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Mei-Kids in De Herberg 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 663: 1, 2
Na votum en groet: Psalm 89: 1, 3
Kindermoment: Hemelhoog 430
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 89: 6,7
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1: 15-26
Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3
Na de preek zingen: Lied 975: 1, 2, 3
Gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Lied 903: 1, 3, 6

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen