zondag 8 januari 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 8 januari 2023
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 8 januari 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Zondag Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Voedselbank
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour en YouthHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ZOEK! WIE? WAAR?
Preek over Lukas 2: 49

Aaanvangslied: Psalm 84: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 84: 3,4
Na Tien Woorden: Psalm 119: 40,44
Gebed
Schriftlezing 1: Hebreeën 5: 1-10
Zingen: Lied 517: 1,2,4
Schriftlezing 2: Lukas 2: 41-52
Antwoord zingen: Lied Lied 195
Zingen: Lied 519
Preek
Zingen: Lied 837: 1,3,4
Na Afkondiging overlijden: Psalm 121: 4
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 418: 1,2

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen