zondag 3 januari 2021

Ochtenddienst (online)

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 3 januari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Zondag van Epifanie
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Eric Caspers, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Geen kinderoppas, KidsHour gaat mogelijk digitaal door

Orde van Dienst
THEMA: DE KONING KOMT
Preek over Mattheüs 3: 2 en 4:17

Mededelingen & Aansteken Paaskaars
Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 97: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm   97: 6
Gebodslezing
Voor gebed: Lied 103c: 1,3
Schriftlezing 1: Mattheus 3: 1-10
Lied: Lied 456b: 1,4
Schriftlezing 2: Mattheus 4: 12-17 + 5: 1-3
Voor preek: Lied 370: 1
Na preek: Psalm 98: 4
Na Gebeden: Lied 416

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen