vrijdag 1 januari 2021

Nieuwjaarsdienst (online)

Datum: 
 vrijdag 1 januari 2021
Tijdstip: 
 10:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - vrijdag 1 januari 2021 - 10:30 uur
Bijzonderheden: Nieuwjaarsdienst
Kerkelijk jaar: Nieuwjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Joop Schrier, Wim Goudriaan
Diakenen: Joke v.d. Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Geen kinderoppas / nevendienst

Orde van Dienst
THEMA: IK HEB ALLES
Preek over Genesis 33: 11

Mededelingen & Aansteken paaskaars
Stil gebed & Orgelspel
Aanvangslied: Lied 213: 1
Na Gods gelofte&groet: Lied 213: 3,4
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 33: 1-11
Lied: Lied 370: 1
Schriftlezing 2: 2 Korinthe 12: 7b-9
Voor preek: Lied 370: 2
Na preek: Psalm 33: 8
Na Gebed: Lied 513
 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 apr 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 23 apr 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen