vr 1 januari 2021

Nieuwjaarsdienst (online)

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:30

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - vrijdag 1 januari 2021 - 10:30 uur
Bijzonderheden: Nieuwjaarsdienst
Kerkelijk jaar: Nieuwjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Joop Schrier, Wim Goudriaan
Diakenen: Joke v.d. Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Geen kinderoppas / nevendienst

Orde van Dienst
THEMA: IK HEB ALLES
Preek over Genesis 33: 11

Mededelingen & Aansteken paaskaars
Stil gebed & Orgelspel
Aanvangslied: Lied 213: 1
Na Gods gelofte&groet: Lied 213: 3,4
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 33: 1-11
Lied: Lied 370: 1
Schriftlezing 2: 2 Korinthe 12: 7b-9
Voor preek: Lied 370: 2
Na preek: Psalm 33: 8
Na Gebed: Lied 513
 ​​​​​​​

terug