zondag 1 januari 2023

Nieuwjaarsdag

Datum: 
 zondag 1 januari 2023
Tijdstip: 
 10:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 1 januari 2023 - 10:30 uur
Bijzonderheden: Nieuwjaarsdag
Kerkelijk jaar: Nieuwjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jaap van der Giessen
Diakenen: Toos Hagers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE ACHTSTE DAG
Overdenking over Lukas 2: 21

Aanvangslied: Psalm 3: 2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 3: 3
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 17: 1-11
Schriftlezing 2: Lukas 2: 21
Zingen: Psalm 36: 2
Overdenking
Zingen: Lied 500: 1,2,3
Gezongen geloofsbelijdenis 340b
Aankondiging overlijden
Zingen: Psalm 31: 3,4
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 513

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen