zondag 1 januari 2023

Nieuwjaarsdag

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:30

Ochtenddienst - zondag 1 januari 2023 - 10:30 uur
Bijzonderheden: Nieuwjaarsdag
Kerkelijk jaar: Nieuwjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jaap van der Giessen
Diakenen: Toos Hagers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE ACHTSTE DAG
Overdenking over Lukas 2: 21

Aanvangslied: Psalm 3: 2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 3: 3
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 17: 1-11
Schriftlezing 2: Lukas 2: 21
Zingen: Psalm 36: 2
Overdenking
Zingen: Lied 500: 1,2,3
Gezongen geloofsbelijdenis 340b
Aankondiging overlijden
Zingen: Psalm 31: 3,4
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 513

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 08 feb 2023 om 10:00

Lunchpauzeconcert

wo 08 feb 2023 om 12:45

Cursus Hebreeuws

wo 08 feb 2023 om 16:30

Bijbelleeskring

wo 08 feb 2023 om 19:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen