zaterdag 1 januari 2022

Nieuwjaarsdag (alleen online)

Datum: 
 zaterdag 1 januari 2022
Tijdstip: 
 10:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Online ochtenddienst - zaterdag 1 jan. 2022 - 10:30 uur
Bijzonderheden: Nieuwjaarsdag (enkel online)
Kerkelijk jaar: Nieuwjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen,
Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VERDER OP WEG
Overdenking over Johannes 1: 23

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 121: 1,2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 121: 3,4
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing: Johannes 1: 19-27
Zingen: Lied 439: 2
Overdenking
Zingen: Lied 653: 1,7
Gebed
Slotlied: Lied 913: 1,4

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 22 sep 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 23 sep 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 24 sep 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 24 sep 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen