zondag 17 april 2022

Paasdienst (vanaf 09:45 uur)

Datum: 
 zondag 17 april 2022
Tijdstip: 
 09:45
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 17 april 2022 - 9:45 uur
Bijzonderheden: 1e Paasdag
Kerkelijk jaar: Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Joop Schrier
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij Oude Kerk
Wim Wiarda (trompet)

Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Stichting Vrienden v/d Hoop
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HOUD NIET VAST, DAN HEB JE HOUVAST
Preek over Johannes 20: 17

Zingen voor de dienst:
1. Hemelhoog 170    De Heer is waarlijk opgestaan
2. Hemelhoog 207    Weet je dat de lente komt
3. Hemelhoog 169    Daar juicht een toon

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Lied 624
Gods gelofte & groet
Zingen: Hemelhoog 171
Kindermoment, Aansteken nieuwe paaskaars
Projectlied
Lofprijzing
Zingen: Lied 616: 1C,2C,3a,4C,5a
Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18
Zingen: Lied 620 : 1C, 2vr, 3a, 4m, 5v, 6a, 7m, 8C, 9a, 10C, 11a, 12a
Verkondiging
Zingen: Lied 623: 1a,2C,3a
Slotlied: Lied 634

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen