Leerhuis - Maandelijks

Leerhuis - Maandelijks

Leerhuizen Wijkgemeente Oude Kerk 2018-2019
De Leerhuisavonden zijn op de laatste maandag van de maanden september, oktober, november, januari, februari, en maart. 

De thema's van dit seizoen:

1. Wat staat er in de Bijbel over erfelijkheid: zijn zegen en vloek erfelijk?
In de kerk hebben wij de leer van de erfzonde. Het zondigen plant zich voort van generatie op generatie. Is het kwade zelf echter ook erfelijk, zodat de eerste generatie een vloek is voor de volgende generatie(s)?
Het lijkt soms of tegenspoed voortgezet wordt in volgende generaties, zoals armoede, ziekte of een geringheid aan kansen voor opleiding en arbeid. Bij een vloek is een mens of een groep in de ban van kwaad gesteld, onder de macht van de boze. Kunnen we nu nog onder invloed zijn van generatievloeken, of zijn wij hierin absoluut vrijgekocht door het offer van Jezus?
Kunnen we de deur openzetten voor de duivel op momenten dat wij ons openstellen voor zaken waarvan we weten dat God zegt dat het niet goed is?
Geven wij de duivel niet veel te veel eer daarmee, want wij hebben immers zelf de verantwoording om ons te trainen, en teksten trainen in de vernieuwing die God met ons aangegaan is? Tenslotte mogen wij toch al staan in de overwinning van Jezus?
Hoe is het met de zegen? Is die ook erfelijk overdraagbaar?
Deze vragen dienen Bijbels-theologisch onderzocht te worden. We maken de gang langs een aantal bepalende Bijbelteksten.
Datum: maandag 24 september 2018

 
2. Wat geloven we eigenlijk als christenen?
Staat u met de mond vol tanden als u recht op de man/vrouw gevraagd wordt wat u gelooft?
Vanaf het begin is erover nagedacht: hoe zeg ik dat in het kort? In de Bijbel al en in de tijd daarna hebben de apostelen en de kerk woorden aangereikt om te zeggen wat we geloven. In de geschiedenis van de Kerk zijn er belijdenissen gegroeid, waarvan de Apostolische Belijdenis de bekendste is, die we lezen en die we zingen. Wij hoeven het wiel niet uit te vinden; we spreken na. Belijden heet dat. We gaan de vroegste belijdenissen na, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze gegroeid zijn, in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de Vroege Kerk. Missen we wat in die belijdenissen? Zouden wij het tegenwoordig ook zo zeggen?
Datum: maandag 29 oktober 2018

 
3. Godsbeelden
In de Bijbel wordt nadrukkelijk verboden afbeeldingen van God te maken en met de afgodsbeelden en hun makers wordt bijtende spot gedreven. Toch ontkomen wij er niet aan ons een beeld van God te vormen. En om de gemeente, de leken, te onderwijzen, zijn er afbeeldingen gemaakt opdat zij er iets van begrijpen. Is dat geoorloofd? In de Bijbel is er een spanning tussen afbeelding en abstractie. Belangrijker dan afbeeldingen is, hoe wij over God denken. Sommigen zijn opgevoed met het beeld van de strenge Rechter, het alziende Oog, of de zorgende Vader die voor ongelukken behoedt. Deze Godsbeelden hebben hun gevaarlijke kanten. Wat is een gezond denken over God?
Datum: maandag 26 november 2018
 
 
4. Uit de geschiedenis: Augustinus
In de afgelopen jaren heb ik preken van Augustinus voorgelegd zonder te vertellen wie de persoon is geweest. Deze keer een kennismaking met de persoon en wat hij gedaan heeft en wat hij betekend heeft.
Datum: maandag 28 januari 2019

 
5. Het gebed
Wat is bidden en waar mogen we om bidden? Jezus zegt dat alles wat wij vragen in zijn Naam, de Vader het ons zal geven. Wat verstaat de Heer onder ‘alles wat’? Welke ruimte neemt het gebed in onze praktijk in? Het verschil bijvoorbeeld met monniken is, dat zij eerst bidden en dan werken, terwijl van ons gezegd kan worden dat wij eerst werken en dan bidden. Hoe belangrijk is een gebedsritme? Zijn de gebeden in de eredienst voldoende, zijn de gebeden door de voorganger voldoende? Of past daarbij en rondom gebedskringen? Hoe kunnen de gebeden van de voorganger gevoed worden? En hoe te leven met niet verhoord worden?
Datum: maandag 25 februari 2019

 
6. Uit de geschiedenis: Moderne Devotie
Mogelijk hebt u van het boek De navolging van Christus gehoord van Thomas a Kempis. Hij was een vertegenwoordiger van de Moderne Devotie, een beweging in Nederland lang vóór de Reformatie, die het geloof praktische uitwerking in het dagelijkse leven wilde geven of meer een verdieping van levend geloof wilde bewerken. De beweging van het eind van de 14e eeuw in Nederland in het gebied van Deventer en Zwolle ging twee kanten op: het klooster in, waarvan Windesheim de bekendste is geworden, en de wereld in als broeders en zusters des gemenen levens, die in de stad hun kracht toonden in zielszorg. De bekendste hoofdpersonen van de Moderne Devotie zijn Geert Grote en Thomas van Kempen. Hun invloed werkt nog na tot op de dag van vandaag.
Datum: maandag 25 maart 2019

terug