Kringen & Toerusting

Kringen nemen een belangrijke plaats in binnen onze gemeente, ze zijn er voor jong en oud en zijn bedoeld om ons geloof te laten groeien en zo de gemeente een bloeiende gemeente te laten zijn.

Ons geloof moet gevoed worden. Door bijbellezen, bidden en gesprekken worden wij zelf gevoed/gezegend, maar kunnen wij ook anderen voeden en tot zegen zijn.

Dan zijn wij als een steentje dat in het water wordt gegooid en zo steeds grotere kringen veroorzaakt. Zo kan door kringwerk de gemeente van God groeien, binnen Zoetermeer en wereldwijd!
Wilt u meedoen? U bent van harte welkom!

Inloophuis - Wekelijks

Onder het motto “niets moet, alles mag” is iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur De Herberg (Dorpsstraat 59) open als inloophuis. 

Hier zijn er tijdschriften om te lezen, kan men een spelletje doen, of onder het genot van een kopje koffie/ thee gezellig een praatje te maken. De Oude Kerk Gemeente richt zich (ook) op deze manier naar buiten en wil zo een open kerk zijn in de eigen wijk.
Lees meer 

Gebedsmoment - Wekelijks

Wekelijks wordt er op dinsdagavond, met uitzondering van hoogtijdagen en schoolvakanties, van 19.00 - 19:45 uur in de consistorie een gebedsmoment gehouden. Het gebed is de adem van het geloofsleven. Het is zinvol en bemoedigend om samen met andere gemeenteleden en belangstellenden, hardop of in stilte, te bidden voor de kerk en onze wijkgemeente, voor onze naaste dichtbij en ver weg, voor de nood in de wereld, enz.
Lees meer 

Bijbelleeskring - Wekelijks

De “Bijbelleeskring” is een project om tenminste één keer de Bijbel helemaal gelezen te hebben. 

Deze kring is open voor iedereen, jonger en ouder, ervaren gelovig of helemaal geen ervaring of kennis, kerkelijk of niet. We maken er een goede gewoonte van om elkaar en iedereen te begroeten met een handdruk. De bijeenkomst wordt begonnen met gebed en afgesloten met het zingen van een lied.

Lees meer 

Gemeente Groei Groepen - 1x per twee weken

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In relatief kleinere samenstellingen komen er huiskamerkringen samen om hun geloof en visie met elkaar te delen. 

Lees meer 

Leerhuis - Maandelijks

De Leerhuisavonden van het activiteitenseizoen 2019-2020 zijn op de laatste maandag van de maanden september, oktober, november, januari, februari, en maart. 
Lees verder voor meer informatie over de thema's die tijdens de leerhuis avonden aan bod zullen komen. 

Lees meer 

Kring Op de koffie met de Bijbel - Maandelijks

Eens in de wintermaand op woensdagochtend zijn er twee kringen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna zingen we een lied, bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven.

De ene kring heet “Bijbelkring Dorp” en de andere kring “Bijbelkring Driemanspolder-Palenstein”, kortweg “DriePalen”. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden.

Lees meer 

Contactmiddag voor alle leeftijden - Maandelijks

Elke eerste dinsdag van de maand willen we elkaar "ontmoeten", onder het motto: niets hoeft, maar er kan veel!

Een paar voorbeelden: meedoen met een spelletje rummikub, actief zijn met tekenen of quilten, een potje darten, oud speelgoed opknappen, of gewoon gezellig een kop koffie/thee drinken. Ook kunt u uw eigen hobby meebrengen.

Lees meer 

’t Vrouwenhoekje - Maandelijks

Elke 4e woensdagochtend van de maand is er ’t Vrouwenhoekje, een gezellig ontspannen samenzijn voor vrouwen van alle leeftijden van de Oude Kerkgemeente om de onderlinge band te bevorderen. 
 
Lees meer 

Kring jonge gemeenteleden

Eens in de zoveel weken komt de Kring Jonge Gemeenteleden bijeen, wisselend bij één van de leden thuis. We delen met elkaar geloof in de praktijk aan de hand van een passage uit de Bijbel.
Leeftijd van de kringleden ligt tussen 25-35 jaar ongeveer.

Mocht je een bekende weten, die best wel belangstelling zou hebben of die op zoek is naar contact met een verdieping, heet die alvast hartelijk welkom en neem die graag mee. Hoe meer zielen....!

We komen bij elkaar op donderdagavond, voor data zie de agenda van deze website.

We spreken bij de leden beurtelings thuis af. Per keer spreken we daarover af en app'en dat rond.
Inleider: ds. Kees Wesdorp

Missionair Breien

Missionair breien is ook een gezellig samenzijn en is er elke zaterdag van 10:00 - 12:00 uur in de kleine zaal boven in de Herberg.

Er worden lapjes gebreid van 50 x 50 cm. Dit is zo eenvoudig of zo creatief te maken als men zelf wil. Van deze lapjes wordt een deken gemaakt die het samenzijn mooi weergeeft. De deken, het resultaat van de ontmoetingen geven we aan hen die gebrek lijden. De nadruk ligt op het samenzijn.

Meer informatie? Neem contact op met Janny Mulders 

Agenda

Open Kerk

vr 30 sep 2022 om 14:00

Missionair Breien

za 01 okt 2022 om 10:00

Israëlzondag

zo 02 okt 2022 om 10:00

Repetitie Cantorij

di 04 okt 2022 om 00:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen