Kring Op de koffie met de Bijbel - Maandelijks Kring Op de koffie met de Bijbel - Maandelijks

Eens in de wintermaand op woensdagochtend zijn er twee kringen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna zingen we een lied, bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. De ene kring heet “Bijbelkring Dorp” en de andere kring “Bijbelkring Driemanspolder-Palenstein”, kortweg “DriePalen”. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden.

Het komende seizoen gaan we verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, we lezen vanaf hoofdstuk 12. Na zijn grootse uiteenzettingen over geloven en rechtvaardigheid, en over zijn hoop voor Israël, komt de apostel Paulus nu zijn lezers een aantal praktische dingen van het leven voorhouden. Als we de Romeinenbrief uithebben, houden we nog drie keren over. Dan gaan we de brief van Paulus aan Titus lezen, zijn naaste medewerker op het eiland Kreta. Mocht u er het vorige seizoen niet bij geweest zijn, dat is helemaal geen probleem. Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten. De aanvangstijd is 10.00 uur.

Kijk in de agenda op welke data en locatie de bijeenkomsten gepland zijn. Wees welkom!

terug