zondag 24 december 2023

Kerstnachtdienst

Datum: 
 zondag 24 december 2023
Tijdstip: 
 21:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Kerkdienst - zondag 24 december 2023 - 21:30 uur
Bijzonderheden: Kerstnachtdienst
Kerkelijk jaar: Kerstavond
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk
Ouderlingen: Peter Bins, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis 
Organist: Jaap van der Giessen
Trompettist: Wim Wiarda
Koster: Peter/Martin
1e en enige Collecte: Leger des Heils
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Zingen: Lied 486
Lied 476: 1, 3, 4
Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1, 2
Votum en groet
Gebed om de heilige Geest
Zingen: Lied 481
Intro op het thema: ‘Stille Nacht 2023’
Improvisatie ‘Stille Nacht’ door organist en trompettist
Zingen: Stille Nacht (lied 483)
Bijbellezing: Lucas 2:1-20
Zingen: Hemelhoog 124
Verkondiging
Zingen: Silent Night / Stille Nacht 
Lezing van de apostolische geloofsbelijdenis (staande)
Zingen (staande): Hemelhoog 122: 1, 2
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen (staande): Ere zij God

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen