dinsdag 24 december 2019

Kerstnachtdienst

Tijdstip: 
 22:30

Christusfeest

Dinsdagavond begint het Kerstfeest met de nachtdienst die om 22.30 uur begint. Onder begeleiding van Ronald de Jong op het orgel en van Wim Wiarda met zijn trompet zingen we vóór en tijdens de dienst blijde liederen tot eer van God. Twee geboortegeschiedenissen wil ik lezen: die van de evangelist Lukas en die van de profeet Johannes uit zijn Openbaring. 

OORLOG EN VREDE
Preek over Openbaring 12: 5
Kerstnachtdienst, 24 december 2019
Zoetermeer, Oude Kerk. ds. C.H. Wesdorp
orgel: Ronald de Jong
trompet: Wim Wiarda

Voorzang
1  Lied 477        Komt allen tezamen
2  Lied 475        Ik mag hier aan uw kribbe staan
3  Lied 484        Go tell it on the mountain

Aanvangslied            Lied 478:    1,3,4        Komt verwondert
Na Gods gelofte&groet        Lied 498:    1,2,3,4    Bethlehem
Na gebed                Lied 505            In de nacht
Schriftlezing 1:        Lukas 2: 1 - 14
Samen zingen            Lied 481:    1,2,3        Hoor de eng’len
Schriftlezing 2:        Openbaring 12: 1 - 12
Samen zingen            Lied 482:    3 en 2    God lof, een kind
Na preek                Lied 506:    1,2,3        Wij trekken
Slotlied                Lied 496:    1,3        Een ster ging op
Na zegen            Ere zij God
 

terug