donderdag 24 december 2020

Kerstnachtdienst (online)

Datum: 
 donderdag 24 december 2020
Tijdstip: 
 21:30

Kerstnachtdienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - donderdag 24 december - 21.30
Kerkelijk jaar: Kerstavond
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen
Wim Goudriaan
Diakenen: Ria Kamp
Jan Peter Leenman

Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw / Martin Piller
1e Collecte: Leger des Heils
2e Collecte: -
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
GODS LIEFDE VOOR DE MENSEN
Preek over Titus 3: 4
Ronald de Jong en Wim Wiarda instrumentaal aantal liederen.

Voorzang: Lied 506: 1,2    Wij trekken in een lange stoet

Welkom en mededelingen
Aansteken paaskaars
Stil gebed
Aanvangslied:            Lied 477: 1,2    Komt, allen tezamen
Gods gelofte & groet
Lied                    Lied 505: 1,2    In de nacht gekomen
Gebed
Lied                    Lied 483        Stille nacht
Schriftlezing 1: Lukas 2: 1-20
Lied                    Lied 481: 1    Hoor, de engelen zingen
Schriftlezing 2: Titus 3: 1-8a
Lied                    Lied 482; 1    Er is uit ‘s werelds duistere wolken
Preek
Lied                    Lied 479: 1,2,3    Een lied weerklinkt
Gebeden
Slotlied                Lied 474: 1,4,6    Loof God, gij christenen
Zegen
Lied                    Ere zij God

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen