KERSTKLOKKEN KERSTKLOKKEN
Geen mooier moment dat het luiden van de Kerstklokken van de toren van de Oude Kerk. Ze eren het Christuskind dat ons Verlossing en Leven brengt. Een jaar geleden is begonnen met de restauratie van de toren. Deze maand komt, nadat het eigenlijke werk in juli succesvol is afgesloten, ook een einde aan alle activiteiten en acties om geld bij elkaar te brengen. Het tekort is dankzij heel velen tot dragelijke proporties teruggebracht. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel veel dank! De foto is van Peter Teeuw.
terug