vrijdag 25 december 2020

Kerkdienst 1e Kerstdag (online)

Datum: 
 vrijdag 25 december 2020
Tijdstip: 
 10:00

Kerstdienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - vrijdag 25 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Kerstdag
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos
Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kinderen in de knel
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
KOMT, LATEN WIJ AANBIDDEN
Preek over Mattheüs 2: 11
Ronald de Jong en Wim Wiarda: instrumentaal aantal liederen.

Voorzang: Lied 498    Bethlehem, o uitverkoren

Welkom en mededelingen
Aansteken paaskaars
Stil gebed
Aanvangslied:            Lied 478: 1,2    Komt, verwondert u hier
Gods gelofte & groet
Zingen                Lied 478: 3,4    Die de hemel heeft geschapen
Kaarsenversje en aansteken vijfde kaars
Introductie padlet
Lofprijzing
Lied                    Lied 476: 1,2    Nu zijt wellekome
Gebed
Lied                    Lied 475: 1,3    Ik mag hier aan uw kribbe staan
Schriftlezing 1: Mattheus 1: 18-25
Lied                    Lied 477: 1,2    Komt, allen tezamen
Schriftlezing 2: Mattheus 2: 1-11
Lied                    Lied 477: 3,4    Het licht van de Vader
Preek: Komt, laten wij aanbidden
Lied                    Lied 487        Eer zij God in onze dagen
Oogst antwoorden padlet
Kindermoment
Gebeden
Slotlied                Lied 503: 1,2,4    Wij staan aan een kribbe
Zegen
Lied                    Ere zij God

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen