Wijkraad van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiële huishouding en het beheer van de goederen van de gemeente. Daartoe participeren ze in het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse  Gemeente Zoetermeer.

De wijkraad van kerkrentmeesters van Wijkgemeente Oude Kerk is verantwoordelijk voor een aantal taken,  waaronder het beheer van de wijkkas, ondersteunen acties voor geldwerving binnen de wijkgemeente, zoals Actie Kerkbalans, en de zorg voor het beheer en verhuur van de monumentale Oude Kerk.

Het spreekt voor zich dat zij dit niet kunnen zonder de steun van de wijkgemeente als geheel, financieel of in de vorm van vrijwilligerswerk.

De wijkraad van kerkrentmeesters van Wijkgemeente Oude Kerk bestaat momenteel uit zes kerkrentmeester. Deze functies worden vervuld door drie ouderling-kerkrentmeesters die deel uit maken van de wijkkerkenraad en drie kerkrentmeesters.
 

Onze kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit:

Ouderling-kerkrentmeesters:
dhr. Joop (J.C.) Schrier - penningmeester
dhr. Jaap (J.H.) van der Giessen

Kerkrentmeesters (niet ambtsdragers):
dhr. Ron Orta
dhr. Ron Keijnemans
dhr. Fred Jansen

Collectebonnen

iDeal betaling (nieuw!)
Via de webshop van de Protestantse Gemeente Zoetermeer is het nu ook mogelijk om collectebonnen te bestellen. 
Klik hier om naar de webshop te gaan

Bankoverschrijving

Collectebonnen van de PGZ kunnen worden besteld. Deze bonnen zijn verkrijgbaar door overschrijving van € 15,- ; € 30,- of € 60,- (waarde per bon resp. € 0,50, € 1,00 of € 2,00) naar bankrekeningnummer NL49RABO0373733674 ten name van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, onder vermelding van het afleveradres waar de bestelde bonnen moeten worden bezorgd.

Contant
Contante aankoop op het Kerkelijk Bureau is ook mogelijk op dinsdag en vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur, Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer, telefoon 079-3168256.

Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen