zondag 19 april 2020

Kerkomroepdienst met muziek

Datum: 
 zondag 19 april 2020
Tijdstip: 
 18:30

Zondagavond 19 april wordt er om 18.30 uur een muzikale avonddienst uitgezonden vanuit de Oude Kerk van Zoetermeer. Oorspronkelijk zou de Paascantate Christ lag in Todesbanden BWV 4 van J.S. Bach uitgevoerd worden. Als alternatief houden we nu een online-viering in de vorm van Avondmuziek rondom de Nederlandse versie van het lied dat Bach in de cantate gebruikt, Lied 618 Christus lag in de dood terneer. Er zijn lezingen, gebeden en muziek. Ds. Kees Wesdorp is de voorganger; verder werken mee Ronald de Jong (orgel), Wim Wiarda (trompet) en een klein groepje zangers. De dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl (> Zoetermeer > Oude Kerk). Ook de volgende Avondmuziek op zondag 10 mei zult u op deze manier kunnen beluisteren.

Jaap van der Giessen, werkgroep Projectkoor Oude Kerk


Kerkomroepdienst met avondmuziek over Lied 618.
in plaats van Cantatedienst Christ lag in Todesbanden

Blijf thuis  - zondag 19 april - 18.30 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Jaap van der Giessen
Diakenen: Jan Peter Leenman
Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Projectkoor Oude Kerk
Koster: Bas Vis
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst  

Orde van Dienst
THEMA: CHRISTUS LAG IN DE DOOD TERNEER

Orgel preludium
Mededelingen
Gods gelofte en groet
Inleiding thema en lied
Sinfonia uit BWV 4 (orgel)
Muzikale inleiding 618:1
Bijbeltekst: 1 Petrus 3: 18-19
Gezongen 618: 1
Bijbeltekst: Romeinen 3: 23-26
Gezongen 618: 2
Muzikale inleiding 618: 3
Bijbeltekst: 1 Korinthe 15: 54-57
Gezongen 618: 3
Bijbeltekst: 1 Korinthe 15: 24-26
Gezongen 618: 4
Overdenking
Orgelimprovisatie over 618: 4
Bijbeltekst: 1 Korinthe 5: 7
Gezongen 618: 5
Bijbeltekst: Openbaring 19:6b-8a
Muzikale inleiding 618:6 (trompet), gezongen 618 : 6
Geloofsbelijdenis
Gezongen 618: 7
Orgel en trompet 618: 7
Gebed
Zegen
Orgel postludium

 

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen