zondag 12 april 2020

Kerkomroepdienst 1e Paasdag

Datum: 
 zondag 12 april 2020
Tijdstip: 
 10.00

Ochtenddienst alleen via Kerkomroep mee te beleven.
Blijf thuis  - Paasochtend - zondag 12 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Wim Goudriaan
Diakenen: René Eshuis
Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
Om deze dienst mee te beleven, wordt deze dienst op de 
kerkomroep uitgezonden en is deze online te bekijken.Kerkomroep
Soms is de kerkomroep tijdens de uitzending van de
ochtenddienst overbelast. Gelukkig is de dienst ook een 
uurtje later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. De app is in de Apple App Store en 
Google Play te vinden en werkt op elke mobiel of 
tablet. Zoek in de app naar “Oude kerk” in Zoetermeer. 
Kunt u geen gebruik maken van de app? Luister dan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 

Orde van Dienst
THEMA: DE STEEN IS AFGEWENTELD
Preek over Markus 16: 4

Inleiding
orgel en trompet: Hemelhoog 216 (Wees gegroet gij eersteling der dagen)
Mededelingen
Koraal
Gods gelofte en groet
Gedicht: Paaslied in coronatijd
Muziekgroep: Opwekking 581 (Til mij op)
Lofprijzing en gebed
Orgel en trompet: Hemelhoog 169 (Daar juicht een toon)
Schriftlezing: Markus 16: 1 - 8
Muziekgroep: Ik zal er zijn (Hhoog 460)
Preek
Meditatief orgelspel
Declamatie Lied 624: (Christus onze Heer verrees)
Orgel en trompet: Lied 624
Gebeden
Muziekgroep: Hemelhoog 202: 2,3,4 (Uw genade is mij genoeg)
Zegen
Orgel en trompet: Lied 634 (U zij de glorie)

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen