vrijdag 19 april 2019

Kerkdienst Goede vrijdag

Tijdstip: 
 19:30

JEZUS BEGRAVEN
Overdenking over Lukas 23: 53
Goede Vrijdag, 19 april 2019
Viering Heilig Avondmaal
Zoetermeer, Oude Kerk
C.H. Wesdorp

Schriftlezing: Lukas 23: 44 - 24: 1

aanvangslied:            Psalm 115:    1,4
na Gods gelofte en groet:    Psalm 115:    5,7
voor preek                Psalm 116:    2,3,4
na preek                   Lied 590:
voorbereiding               Lied 578
viering                   Lied 576b:    4,5
slotlied:                   Lied 575:    6

terug