zondag 9 januari 2022

Kerkdienst (online)

Datum: 
 zondag 9 januari 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 9 januari 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: ONLINE
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Peter Bins
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Voedselbank
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Wakker schudden!
Preek over Lucas 3: 1-20

Orgelspel, Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 66: 3, 5
Votum en Groet
Hierna gaat de gemeente zitten
Moment van:
- Verootmoediging
- Genadeverkondiging
- Aanwijzing ten leven
Lied: Psalm 139: 1, 14
Kort moment voor de Kinderen
Gebed
Schriftlezing: Lucas 3: 1-20
Lied: Lied 439: 1, 2, 3
Preek
(Meditatief) orgelspel n.a.v. de preek
Lied: Lied 834 : 1, 2, 3
Afkondiging overlijdens, stiltemoment
Lied: Psalm 42: 7 , waarna:
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Slotlied: Lied 836: 4, 5

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen