zondag 20 oktober 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 20 oktober 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 20 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    18e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins, Monique Burger
Diakenen:    Joke van der Kruk, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Cantorij Oude Kerk o.l.v. Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
THEMA: BIDDEN EN VOLHOUDEN
Preek over Lukas 18: 1 - 8

Aanvangslied:    Psalm 66 : 1,3
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 66 : 6,7
Lichtlied:    2,3,4
Verootmoediging:    Lied 281 : 1C,2C,3a
Genadeverkondiging:    Lied 281 : 4C,5a,6C,7a
Gebodslezing:    Lied 281 : 8C,9a,10a
Schriftlezing 1:    Psalm 82
Na Schriftlezing 1:    Psalm 82 : 1,3
Schriftlezing:2:    Lukas 18: 1 - 8
Na Schriftlezing 2:    Lied 195
Voor preek:    Lied 1008
Na preek:    Psalm   23:    1C,2C,3a
Kindermoment
Slotlied:    Hemelhoog  61

 

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen