zondag 13 oktober 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Bevestigingsdienst - zondag 13 oktober - 10.00 uur

Kerkelijk jaar:    17e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Rood
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jan-Kees Vos, Monique Burger
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Kerk in Actie: Colombia
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er KidsHour en YouthHour in basisschool de Jacobsvlinder
 

Orde van Dienst

THEMA: DANK, DANK ALLEN GOD
Preek over Lukas 17:18

Bevestiging ambstdragers: 
Liesbeth Keijnemans tot jeugdouderling en
Gerrit Koster tot ouderling-kerkrentmeester

Aanvangslied:    Psalm 138:1,2
Samenzang:    Psalm 138:3,4
Schriftlezing:    Nehemia 12: 27-31 & 37-43
Zingen:    Lied 117a
Schriftlezing:    Lucas 17: 11-19
Zonder aankondiging:    Lied 195
Voor preek    Lied 103c:1,2,3
Na preek    Lied 869:1,6
Gezongen geloofsbelijd.:    Lied 340b
Bevestiging ambtsdragers:    Psalm 134
Slotlied    Lied 704
 

terug