zondag 13 oktober 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 13 oktober 2019
Tijdstip: 
 10:00

Bevestigingsdienst - zondag 13 oktober - 10.00 uur

Kerkelijk jaar:    17e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Rood
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jan-Kees Vos, Monique Burger
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Kerk in Actie: Colombia
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er KidsHour en YouthHour in basisschool de Jacobsvlinder
 

Orde van Dienst

THEMA: DANK, DANK ALLEN GOD
Preek over Lukas 17:18

Bevestiging ambstdragers: 
Liesbeth Keijnemans tot jeugdouderling en
Gerrit Koster tot ouderling-kerkrentmeester

Aanvangslied:    Psalm 138:1,2
Samenzang:    Psalm 138:3,4
Schriftlezing:    Nehemia 12: 27-31 & 37-43
Zingen:    Lied 117a
Schriftlezing:    Lucas 17: 11-19
Zonder aankondiging:    Lied 195
Voor preek    Lied 103c:1,2,3
Na preek    Lied 869:1,6
Gezongen geloofsbelijd.:    Lied 340b
Bevestiging ambtsdragers:    Psalm 134
Slotlied    Lied 704
 

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen