zondag 6 oktober 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 6 oktober 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    17e zondag na Trinitatis, Israëlzondag
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C. van den Berg uit Gouda
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Fred Jansen
Diakenen:    René Eshuis, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Christenen voor Israël
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

Aanvangslied:    Psalm 122 : 1
Na votum en groet:    Psalm 122 : 2,3
Kindermoment 1
Na wetslezing::    Lied 413 : 1,2
Gebeden
Schriftlezing:    Romeinen 2 : 17 - 3:8
Zingen:    Lied 51b
Verkondiging
Zingen:    Lied 967 : 1,2,3,6,7
Na afkondiging overlijden:    Lied Psalm 139, vers 11
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Kindermoment 2:    Kinderlied Hemelhoog 121
Slotlied:    Lied 802 : 1,3,4,6
Wegzending en zegen

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen