zondag 6 oktober 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    17e zondag na Trinitatis, Israëlzondag
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C. van den Berg uit Gouda
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Fred Jansen
Diakenen:    René Eshuis, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Christenen voor Israël
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

Aanvangslied:    Psalm 122 : 1
Na votum en groet:    Psalm 122 : 2,3
Kindermoment 1
Na wetslezing::    Lied 413 : 1,2
Gebeden
Schriftlezing:    Romeinen 2 : 17 - 3:8
Zingen:    Lied 51b
Verkondiging
Zingen:    Lied 967 : 1,2,3,6,7
Na afkondiging overlijden:    Lied Psalm 139, vers 11
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Kindermoment 2:    Kinderlied Hemelhoog 121
Slotlied:    Lied 802 : 1,3,4,6
Wegzending en zegen

terug