zondag 29 december 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 29 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Zondag na Kerst
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
Ouderlingen:    Joop Schrier, Liesbeth Keijnemans
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    SDOK
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst 

Orde van Dienst
Na mededelingen:    Psalm 89 : 1
Na votum en groet:    Psalm 89 : 2 en 3
Kindermoment 1:    Lichtlied 1,2,4
Na de wetslezing:     Psalm 119 : 17 en 21
Schriftlezing:    Lucas 2 : 15-20
Zingen:    Gezang 475
Preek
Na de preek:    Psalm 139 : 1, 2, 7 en 11
Kindermoment 2:    Lied 520: 1,2,3,4,5,6
Slotzang:    Gezang 468
 

terug