zondag 29 december 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 29 december 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 29 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Zondag na Kerst
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
Ouderlingen:    Joop Schrier, Liesbeth Keijnemans
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    SDOK
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst 

Orde van Dienst
Na mededelingen:    Psalm 89 : 1
Na votum en groet:    Psalm 89 : 2 en 3
Kindermoment 1:    Lichtlied 1,2,4
Na de wetslezing:     Psalm 119 : 17 en 21
Schriftlezing:    Lucas 2 : 15-20
Zingen:    Gezang 475
Preek
Na de preek:    Psalm 139 : 1, 2, 7 en 11
Kindermoment 2:    Lied 520: 1,2,3,4,5,6
Slotzang:    Gezang 468
 

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen