zondag 23 augustus 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 23 augustus 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 23 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 11e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. E. van den Ham, Zoetermeer
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Monique Burger
Jan-Kees Vos
Diakenen: Joke van der Kruk
Jan Peter Leenman
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Hans de Bruin
Collecte: Noodhulp voor Beiroet
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is 
er geen Kindernevendienst.
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 317 : 1,2
Votum en Groet
Zingen: Psalm 150 a : 1, 2
Gebed van Verootmoediging
Wetslezing: Romeinen 14, 15 en 13
Zingen: Lied 834 : 1, 2
Gebed
Schriftlezing 1: 2 Koningen 2 : 19-25
Zingen: Psalm 119 : 8
Schriftlezing 2: Psalm 1
Zingen: Psalm 119 : 14 
Preek
Zingen: Psalm 1 : 1
Dankgebed en voorbeden
Herinnering aan collecte bij de uitgang
Zingen: Lied 939 : 1,3
Wegzending en zegen
Gezongen Amen

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen