zondag 16 augustus 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 16 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 10e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Wim GoudriaanMarja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos HagersRia Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Emma & Henk Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie: Rwanda
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is 
er geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: Sterk in de wapenrusting Gods

Orgelspel
Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 62 : 1,5
Votum en groet
Zingen: Lied 836 : 1,2
Gebed van verootmoediging
Wetslezing
Zingen: Lied 836 : 4,5
Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing: Exodus 17 : 1 t/m 16 (NBV)
Zingen: Lied 727 : 1,2,3,4
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Dienst der gebeden
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Zingen: Psalm 27 : 1,3,7
Wegzending en zegen
Orgelspel

 ​​​​​​​

terug