zondag 9 augustus 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 9 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 9e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H. Mast, Ter Heijde a/z
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Wim Goudriaan
Monique Burger
Diakenen: Jan Peter Leenman
Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martin Piller
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 84 : 1
Gods gelofte en groet

Zingen: Lied: NLB 837 : 1,4
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Lied NLB 871 : 3
Aanwijzing ten leven: Rom. 6  : 19-23
Zingen: Lied: Psalm 19 : 3
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
1e schriftlezing: Jeremia 6 : 16-21
2e schriftlezing: Matteus 11 : 25-30
Orgelspel en declamatie:  Gez. 366 : 4
Verkondiging
Meditatief orgelspel 
Zingen: Lied NLB146a : 2
Dienst van de gebeden
Herinnering aan de collecte
Slotlied: Psalm 62 : 1
Wegzending en zegen
 ​​​​​​​

terug