zondag 2 augustus 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 2 augustus 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. N. de Lange - Zoetermeer
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Peter Bins
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is 
er geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 105 : 1, 2
Gods gelofte en groet
H
Lied 105 : 3
Gebed van verootmoediging
Lezing van de 10 woorden en hoofdsom van de wet
Lied 365 : 1, 2, 6
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
Schriftlezing Nehemia 9: 15-20
Schriftlezing Matteüs 14: 13-21
Voor preek: Lied 390 : 1, 2, 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel en Lied 390 : 4, 5
Dienst van de gebeden
Herinnering collecte
Slotlied: Lied 806 : 1, 2, 3
Wegzending en zegen
 

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen