zondag 26 juli 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 26 juli - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 7e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Fred Jansen
Marja v.d. Boomgaard

Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Bas Vis
1e Collecte: SDOK
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is 
er geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE SCHAT EN DE PAREL
Preek over Mattheüs 13:44-46

Afkondiging van stilte
Ambtsdrager steekt kaars aan
Stil gebed
Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Lied 146a :1,2
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 19 : 4
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 13 : 44-52
Lied voor preek: Lied 241 : 1,2,3
Preek
Lied na preek: Lied 907 : 1,3
Gezongen geloofsbelijdenis
Gebeden
Slotlied: Lied 912 : 1,6
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug