zondag 19 juli 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 19 juli - 10.00 uur
Dienst bijwonen? Aanmelden via website is verplicht
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Monique Burger
Diakenen: Ria Kamp
Joke van der Kruk

Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg bij voldoende aanmeldingen
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: EINDELOOS GEDULD
Preek over Mattheüs 13: 30

Mededelingen en aankondiging aanvangslied
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 92 : 1
Gods gelofte&groet
Zang: Psalm   92 : 4,5
Verootmoediging: Psalm 130 : 2
Genadeverkondiging: Psalm 130 : 3
Na wetlezing: Psalm 130 : 4
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 13 : 24-30 + 36-43
Zang voor preek: Lied 765 : 1,2,3
Zang na preek: Lied 718
Gebeden
Slotlied: Lied 978 : 2,4
Zegen

 ​​​​​​​​​​​​​​

terug