zondag 5 juli 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 5 juli - 10.00 uur
Dienst bijwonen? Aanmelden is verplicht. 
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Monique Burger, Jan-Kees Vos
Diakenen: Joke v/d Kruk, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie Diaconaat: kinderdorpen
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De oppasdienst is in De Herberg
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: RUST
Preek over Mattheus 11:28

Schriftlezing 1: Mattheus 11: 25-30
Schriftlezing 2: Hebreeën 4:1-13

Aanvangslied: Psalm 108: 1
Na Gods gelofte & groet: Psalm 108: 2
Na verootmoediging: Lied  836: 1
Na genadeverkondiging: Lied  836: 3
Na leefregel: Lied  836: 4
Voor preek: Lied  315: 1,2
Na preek: Lied  907: 1,3
Voor de zegen: Lied  415: 1,2
Na de zegen: Lied  415: 3
 ​​​​​​​

terug