zondag 28 juni 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 28 juni 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven - zondag 28 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. M. Treuren uit Pijnacker
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: ZWO: SCHiK
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst 

Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube.
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211

Orde van Dienst
Welkom en orgelspel
Bemoediging en Groet
Declamatie en orgelspel: Psalm 63 : 1-3
Lezing van de Tien Woorden en hun samenvatting
Meditatief orgelspel
Gebed om de Heilige Geest
Declamatie en orgelspel: Psalm 42
Schriftlezing: Johannes 7 : 37-39  (uit: NBV)   

Declamatie en orgelspel: Evangelische Liedbundel 150
Preek over: Johannes 7 : 37-38
Meditatief orgelspel
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Herinnering aan de collecte
Declamatie: Lied 686
Orgelspel melodie
Zegen
Orgelspel

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 28 feb 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 29 feb 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 01 mrt 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 02 mrt 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen