zondag 29 september 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 29 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    15e zondag na Trinitatis
Gez. afsluiting Vredesweek
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Wim Goudriaan, Monique Burger
Diakenen:    Joke van der Kruk, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Kerk in Actie Moldavië
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
THEMA: GOD GEEFT OVERWINNING
Preek over Exodus 17 : 8 - 16
Schriftlezing 1:    Exodus 17 : 8 - 16
Schriftlezing 2:    Johannes 14 : 1 - 14

Aanvangslied:    Psalm 33 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 33 : 6,7
Zingen:    Lichtlied : 1,2,3
Na gebodslezing:    Lied 310
Na Schriftlezing 1:    Psalm 108 : 2,4
Na Schriftlezing 2:    Lied 195
Voor preek:    Lied 1010 : 1,2,3
Na preek:    Lied 727 : 1a, 2m, 3v, 5m, 7v, 8a, 10a
Kinderen:    Hemelhoog 455
Slotlied:    Lied 302 : 1,4

Vervolgens naar Nicolaaskerk voor de gez. afsluiting
 

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 29 mrt 2023 om 10:00

Cursus Hebreeuws

wo 29 mrt 2023 om 16:30

Open Kerk

vr 31 mrt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 01 apr 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen