zondag 21 juni 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven.
Blijf thuis  - zondag 21 juni - 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. A.C. Verweij - s-Gravenzande
Ouderlingen: Marja v.d. BoomgaardFred Jansen
Diakenen: René EshuisJoke v.d. Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust

Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube.
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 


Orde van Dienst
THEMA: Op weg naar de voleinding

Inleidend orgelspel
Mededelingen
Stil gebed, Votum en groet
Korte introductie van het thema
Orgelspel en declamatie: Psalm 19 : 1 en 5
Moment van inkeer
Gebed
Lezen kinderlied: Lied 923
Schriftlezingen: Matteüs 13 : 24 t/m 30, 47 t/m 51
Orgelspel en declamatie: Lied 756 : 1 t/m 6
Preek
Meditatief orgelspel
Gebeden
Orgelspel en declamatie: Lied 755 : 1,2
Zegen
Uitleidend orgelspel

 ​​​​​​​

terug