zondag 14 juni 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - zondag 14 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. W.M. de Bruin - Bleiswijk
Ouderlingen: Jaap van der GiessenJoop Schrier
Diakenen: Ria KampEric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw

Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube.
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 
Orde van Dienst
THEMA: “Wat Paulus voor ons bidt…”

Tekst van de Preek: Efeziërs 3:14-21

Orgelspel
Mededelingen

Orgelspel

Gods gelofte en Groet
Gebed om ontferming
Genadeverkondiging
Orgelspel en declamatie: Psalm 65 : 1
Gebed om de heilige Geest
Voor de kinderen: bidden wat is dat?

Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21
Orgelspel en declamatie: Lied 670 : 1, 3, 6, 7
Preek

(meditatief) orgelspel over preek
Gebeden (incl. voorbeden)
Orgelspel en declamatie: Lied 150a : 1, 2
Orgelspel: melodie van dat Lied of Psalm
Zegen

 

terug