zondag 14 juni 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - zondag 14 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. W.M. de Bruin - Bleiswijk
Ouderlingen: Jaap van der GiessenJoop Schrier
Diakenen: Ria KampEric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw

Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube.
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 
Orde van Dienst
THEMA: “Wat Paulus voor ons bidt…”

Tekst van de Preek: Efeziërs 3:14-21

Orgelspel
Mededelingen

Orgelspel

Gods gelofte en Groet
Gebed om ontferming
Genadeverkondiging
Orgelspel en declamatie: Psalm 65 : 1
Gebed om de heilige Geest
Voor de kinderen: bidden wat is dat?

Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21
Orgelspel en declamatie: Lied 670 : 1, 3, 6, 7
Preek

(meditatief) orgelspel over preek
Gebeden (incl. voorbeden)
Orgelspel en declamatie: Lied 150a : 1, 2
Orgelspel: melodie van dat Lied of Psalm
Zegen

 

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 22 mrt 2023 om 10:00

Cursus Hebreeuws

wo 22 mrt 2023 om 16:30

Bijbelleeskring

wo 22 mrt 2023 om 19:00

Gemeente Groei Groep

do 23 mrt 2023 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen