zondag 17 mei 2020

Kerkomroep dienst

Datum: 
 zondag 17 mei 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep mee te beleven.
Blijf thuis  - zondag 17 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Wim Goudriaan, Fred Jansen
Diakenen: Jan Peter LeenmanRené Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst 

Kerkomroep (geen livestream via YouTube)
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep.
Voor zover bekend is er geen livestream via YouTube.
Soms is de kerkomroep tijdens de uitzending van de
ochtenddienst overbelast. Gelukkig is de dienst ook een 
uurtje later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. De app is in de Apple App Store en 
Google Play te vinden en werkt op elke mobiel of 
tablet. Zoek in de app naar “Oude kerk” in Zoetermeer. 
Kunt u geen gebruik maken van de app? Luister dan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 

Orde van Dienst
THEMA: Zalig die de woorden der profetie bewaart
Preek over Openbaring 22: 7

Orgelspel
Mededelingen
Koraal
Gods gelofte en groet
Gebed
Schriftlezing 1: Daniël 12: 8 - 13
Inleidend orgelspel
Declamatie: Lied 513
Orgelspel over Lied 513
Schriftlezing 2: Openbaring 22: 6-13
Inleidend orgelspel
Declamatie: Psalm 119:1, 40
Orgelspel over Psalm 119
Preek
Meditatief orgelspel
Declamatie: Lied 653: 1,4,7
Gebeden
Zegen
Orgelspel
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen