zondag 10 mei 2020

Kerkomroep dienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep mee te beleven.
Blijf thuis  - zondag 10 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Pasen
Moederdag
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen,
Monique Burger
Diakenen: Eric Caspers
Joke v.d. Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst 
Kerkomroep en ochtenddienst live via YouTube
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep.
Soms is de kerkomroep tijdens de uitzending van de
ochtenddienst overbelast. Gelukkig is de dienst ook een 
uurtje later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. De app is in de Apple App Store en 
Google Play te vinden en werkt op elke mobiel of 
tablet. Zoek in de app naar “Oude kerk” in Zoetermeer. 
Kunt u geen gebruik maken van de app? Luister dan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 
Orde van Dienst
THEMA: ER BLIJFT EEN GEHEIM
Preek over Openbaring 10: 4

Orgelspel
Mededelingen
Koraal
Gods gelofte & groet
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing 1: Psalm 29
Orgelspel
Schriftlezing 2: Openbaring 10: 1 - 7
Inleidend orgelspel
Declamatie: Psalm 29: 1,2,6
Orgelspel
Preek
Meditatief orgelspel
Gebeden
Inleidend orgelspel
Declamatie: Lied 413: 1,2,3
Orgelspel
Zegen
Orgelspel over Lied 868

 ​​​​​​​

terug