zondag 3 mei 2020

Kerkomroep dienst

Datum: 
 zondag 3 mei 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep mee te beleven.
Blijf thuis  - zondag 3 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.G. Graafland uit Gouda
Ouderlingen: Joop Schrier, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst 

Kerkomroep
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep.
Soms is de kerkomroep tijdens de uitzending van de
ochtenddienst overbelast. Gelukkig is de dienst ook een 
uurtje later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. De app is in de Apple App Store en 
Google Play te vinden en werkt op elke mobiel of 
tablet. Zoek in de app naar “Oude kerk” in Zoetermeer. 
Kunt u geen gebruik maken van de app? Luister dan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 
Orde van Dienst
THEMA: HEMELS PASEN
Tekst van de Preek:  Openbaringen 5 : 6, 7

Mededelingen
Stil gebed

Gods gelofte en Groet
Inleidend orgelspel op lied 118
Declamatie: Lied 118 : 1,3
Orgelspel over Lied 118

Gebed

1e Schriftlezing: Mattheus 28 : 1 - 3
2e Schriftlezing: Openbaringen 5 : 1 - 7
Inleidend orgelspel op Lied 412

Declamatie: Lied 412 : 4, 5
Orgelspel over Lied 412
Na preek: meditatief orgelspel
Gebeden (incl. voorbeden)

Declamatie: Lied 642: 1, 2, 4, 5

Orgelspel over Lied 642
Mededeling over collectes
Zegen

 

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen