zondag 19 april 2020

Kerkomroepdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep mee te beleven.
Blijf thuis  - zondag 19 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Wim Goudriaan
Jaap van der Giessen
Diakenen: Ria Kamp
Joke van der Kruk

Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst 

Kerkomroep
Soms is de kerkomroep tijdens de uitzending van de
ochtenddienst overbelast. Gelukkig is de dienst ook een 
uurtje later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. De app is in de Apple App Store en 
Google Play te vinden en werkt op elke mobiel of 
tablet. Zoek in de app naar “Oude kerk” in Zoetermeer. 
Kunt u geen gebruik maken van de app? Luister dan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 

Orde van Dienst
THEMA: ONGELOFELIJK PASEN
Preek over Markus 16: 11,13,14

Orgelspel
Mededelingen
Koraal
Gods gelofte en groet
Aankondiging psalm van deze zondag: 81
Declamatie: Psalm 81 : 1,2,5,7,8,9
Orgelspel: Psalm 81
Gebed
Schriftlezing 1: Markus 16 : 9-18
Orgelspel: Lied 635
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 15 : 12-22
Declamatie: Lied 619 : 1,4,5
Orgelspel: Lied 619
Preek
Meditatief orgelspel: Lied 623
Declamatie: Lied 623: 1,7
Gebeden
Zegen
Orgelspel: Lied 641

terug