zondag 22 september 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 22 september 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 22 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    14e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen:    Eric Caspers, René Eshuis
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Emma Landlust    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: SCHiK
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst.

Orde van Dienst
THEMA: DE DODELIJKE GOD EN DE WEG TEN LEVEN
Preek over Exodus 4: 24-26

Schriftlezing 1:   Exodus 4: 18-26
Schriftlezing 2:   Hebreeën 10: 19-31

Aanvangslied:    Psalm 111 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 111 : 4,6
Lichtlied:    2,3,4
Verootmoediging:    Lied 836 : 1
Genadeverkondiging:    Lied 836 : 2
Wetlezing:    Lied 836 : 4,5
Schriftlezing 1:    Psalm 6 : 1,3,5
Schrlz 2:    Lied 195
Voor preek:    Psalm 97 : 2,5
Na preek:    Lied 907 : 1,2
Kinderen:    Lied 802 : 1,2,4,6
Slotlied:    Lied 908 : 2,6
 

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen