zondag 31 maart 2024

Kerkdienst 1e Paasdag

Datum: 
 zondag 31 maart 2024
Tijdstip: 
 09:45
Locatie: 
 Oude Kerk

Kerkdienst - zondag 31 maart 2024 - 9:45 uur
Kerkelijk jaar: Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
Ouderlingen: Peter Bins, Jan Peter Leenman
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Gevangenenzorg Nederland
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Kleinsten tijdens preek naar De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.Orde van Dienst
Muziek voor de dienst: Fantasia c-moll, BWV 562 - Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Zingen voor de dienst: Hemelhoog 169, 202,  207, 649
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 149: 1, 2
Na Votum en groet: Psalm 149: 3
Kinderlied en kindermoment
Na verootmoediging: Psalm 87: 1,4
Toelichting liturgische bloemschikking
Gebed
Schriftlezing 1: Johannes 20: 1-10
Zingen: Lied 624
Schriftlezing 2: Johannes 20: 19-22
Voor preek met zanggroep: Lied 620: 1,2,3,4,5,6,11,12
Na preek met zanggroep: Lied 630: 1,2,3,4
Dienst der gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Hemelhoog 200 U zij de glorie
Muziek na de dienst: Toccata F-dur, BWV 540 - Johann Sebastian Bach (1685-1750).

 

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen