zondag 1 maart 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 maart - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    1e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. A. van Buuren,Amsterdam
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Joop Schrier
Diakenen:    Ria Kamp, Joke van der Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Kerk in Actie:Golfstaten
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

Aanvangslied:    Psalm 139 : 1, 3

Na votum en groet
:    Lied 906 : 5 en 6
Kindermoment 1:    Lichtlied
Gebed van verootmoediging
Zingen:    Lied 538 : 1 en 2
Genadeverkondiging:    Psalm 103, 1-8
Zingen:    Lied 538 : 3
Aanwijzing ten leven:    Hosea 12, 3-7
Zingen:    Lied 538 : 4
Gebed voorafgaand aan de Schriftlezingen
1e Schriftlezing:    Genesis 32, 1-13
Zingen:    Lied 823 : 1 en 2
2e Schriftlezing:    Genesis 32, 14-25-a
Zingen:    Lied 823 : 3, 4 en 5
Na verkondiging:    Lied 146-c : 1, 2 en 3
Na dienst van de gebeden:    Inzameling van de gaven
Na kindermoment 2:    Kinderlied: Hemelhoog 577
Slotlied:    Lied 991 : 1a, 6m, 7v, 8a

terug