zondag 1 maart 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 1 maart 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 maart - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    1e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. A. van Buuren,Amsterdam
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Joop Schrier
Diakenen:    Ria Kamp, Joke van der Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Kerk in Actie:Golfstaten
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

Aanvangslied:    Psalm 139 : 1, 3

Na votum en groet
:    Lied 906 : 5 en 6
Kindermoment 1:    Lichtlied
Gebed van verootmoediging
Zingen:    Lied 538 : 1 en 2
Genadeverkondiging:    Psalm 103, 1-8
Zingen:    Lied 538 : 3
Aanwijzing ten leven:    Hosea 12, 3-7
Zingen:    Lied 538 : 4
Gebed voorafgaand aan de Schriftlezingen
1e Schriftlezing:    Genesis 32, 1-13
Zingen:    Lied 823 : 1 en 2
2e Schriftlezing:    Genesis 32, 14-25-a
Zingen:    Lied 823 : 3, 4 en 5
Na verkondiging:    Lied 146-c : 1, 2 en 3
Na dienst van de gebeden:    Inzameling van de gaven
Na kindermoment 2:    Kinderlied: Hemelhoog 577
Slotlied:    Lied 991 : 1a, 6m, 7v, 8a

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen