zondag 16 februari 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 16 februari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    6e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. J.W. Leurgans,Moordrecht
Ouderlingen:    Fred Jansen,Jaap v/d Giessen
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Kerk in Actie: Kameroen
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Jonge Kerk en Kindernevendienst

Orde van Dienst
Welkom, mededelingen , stil gebed
Zingen:    Lied 22 1: 1,2
Na votum en groet:    Lied 221 : 3
Na kindermoment 1:    Lichtlied : 1,2,4
Gebed van verootmoediging
Zingen:    Lied 316 : 1
Na genadeverkondiging:    Lied 316 : 2,3
Na aanwijzing ten leven:    Lied 316 : 4
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
SchriftLezing:     Galaten 2 : 15-21
Zingen:    Psalm 139: 2,9
Na verkondiging:    Lied 578: 1,2,5,6
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Kindermoment 2:    Hemelhoog 388
Slotlied:     Lied 910 : 1,2,4
Wegzending en zegen

 

terug