zondag 16 februari 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 16 februari 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 16 februari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    6e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. J.W. Leurgans,Moordrecht
Ouderlingen:    Fred Jansen,Jaap v/d Giessen
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Kerk in Actie: Kameroen
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Jonge Kerk en Kindernevendienst

Orde van Dienst
Welkom, mededelingen , stil gebed
Zingen:    Lied 22 1: 1,2
Na votum en groet:    Lied 221 : 3
Na kindermoment 1:    Lichtlied : 1,2,4
Gebed van verootmoediging
Zingen:    Lied 316 : 1
Na genadeverkondiging:    Lied 316 : 2,3
Na aanwijzing ten leven:    Lied 316 : 4
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
SchriftLezing:     Galaten 2 : 15-21
Zingen:    Psalm 139: 2,9
Na verkondiging:    Lied 578: 1,2,5,6
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Kindermoment 2:    Hemelhoog 388
Slotlied:     Lied 910 : 1,2,4
Wegzending en zegen

 

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen