zondag 2 februari 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 2 februari 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 februari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    4e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen:    Ria Kamp, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Emma Landlust
1e Collecte:    Kerk in Actie Oeganda
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
THEMA: EVANGELIST IN BEZET GEBED
Preek over Markus 5: 19

Schriftlezing: Markus 5: 1 - 20

Aanvangslied:    Psalm 108 : 1
Na votum:    Psalm 108 : 2,4
Lichtlied:    1,2,3
Voorbereiding HA I:    Psalm 5 : 3
Voorbereiding HA II:    Psalm 5 : 6
Voorbereiding HA III:    Psalm 5 : 7
Voor preek:    Psalm 149:    3,5
Na preek:    Lied 622 : 2,3,5
Met de kinderen:    Hemelhoog 356
Slotzang:    Lied 903 : 3,6

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen