zondag 2 februari 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 februari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    4e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen:    Ria Kamp, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Emma Landlust
1e Collecte:    Kerk in Actie Oeganda
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
THEMA: EVANGELIST IN BEZET GEBED
Preek over Markus 5: 19

Schriftlezing: Markus 5: 1 - 20

Aanvangslied:    Psalm 108 : 1
Na votum:    Psalm 108 : 2,4
Lichtlied:    1,2,3
Voorbereiding HA I:    Psalm 5 : 3
Voorbereiding HA II:    Psalm 5 : 6
Voorbereiding HA III:    Psalm 5 : 7
Voor preek:    Psalm 149:    3,5
Na preek:    Lied 622 : 2,3,5
Met de kinderen:    Hemelhoog 356
Slotzang:    Lied 903 : 3,6

terug